DINA.international

Setkávát se a zasedat online!

Select Language

DINA.international

Internetová platforma DINA.international poskytuje organizační a komunikační nástroje pro vaše mezinárodní projekty v oblasti výměn mládeže. DINA je zkratka pro „Digital International Networking Activities“.

Chcete vytvořit tu správnou atmosféru setkání mládeže i v online prostředí? V našem virtuálním konferenčním centru můžete uspořádat například přípravnou schůzku na setkání formou videokonference nebo rovnou celý výměnný projekt zrealizovat online. K dispozici máte i funkci pro tlumočení. DINA.international nabízí nástroje jako společné úložiště souborů, chat, seznamy s úkoly nebo kalendář. Jejím prostřednictvím můžete své projekty také představit ostatním.
DINA.international je provozována na klimaticky neutrálním serveru v Německu, vyhovuje požadavkům na ochranu osobních údajů, je bez reklam a splňuje současné bezpečnostní standardy EU. Platforma je společným projektem odborných organizací a finančních podporovatelů v oblasti mezinárodní práce s mládeží.

Funkce

Videokonference

Videokonference vám umožňuje sejít se s účastníky v různých místnostech a vytvořit tak správnou atmosfétu pro vaše setkání.

Organizace projektu

Můžete ukládat dokumenty na Nextcloud a dále s nimi online pracovat, vytvářet kalndáře a seznamy úkolů nebo společně editovat dokumenty.

Messenger

Rocket.Chat-Messenger vám umožňuje posílat zprávy vlastnímu týmu nebo účastníkům v rámci různých kanálů – také přes mobilní aplikaci.

Všechny funkce přehledně

Kdo může DINA.international využívat?

  • Vedoucí projektů v rámci práce s mládeží
  • Učitelé a učitelky, kteří organizují výměny žáku
  • Vedoucí skupin mládeže
  • Multiplikátory
  • Vychovaté a vychovatelky
  • Mládež, děti, dospívající a žáci, kteří se účastní výměnných projektů

Jak můžu využívat tuhle platfotmu?

Zaregistruj se zdarma a založ si uživatelské konto

Vyber svou partnerskou organizaci, která tě sem dovedla

Rozjeď projekt a založ skupinu

Pozvi přátele a kolegy a plánujte společně

Zařiď si svou vlastni digitální seminární místnost!

Aktuálně na platformě

4482

Uživatel

329

Projekty a skupiny

449

Příspěvky

Virtuální konferenční centrum

Projekty a skupiny

Novinky

Arnaud CROCHARD

Projet de rencontre franco-germano-maghrébines - mai 2022

Je travaille actuellement sur une rojet de rencontre franco-germano-maghrébines pour le mois de mai 2022. Je cherche des parenaires allemands, algériens et marocains : 😉

Benjamin Vergien

---

Wie kann ich DINA eigentlich für meine Projekte und Ideen nutzen? Und wie kann ich auf DINA mit meinem Partner noch enger zusammenarbeiten? 🤔

Auf diese und viele weitere Fragen geben wir in der ersten DINA Schulung 2022 am 24. und 26. Januar , jeweils von 18:00 bis 20:00 Antworten! Gemeinsam lernen wir den Aufbau und die Funktionen der Plattform kennen, probieren sie aus und erstellen erste eigene Inhalte. Klingt gut? Dann melden Sie sich hier direkt an: https://dina.international/conference/digitaler-jugendaustausch-auf-dinainter/microsite/

Wir freuen uns auf Sie!

Marie Perney

Deviens un ou une visionnaire ! / Werde Visionär.in!

Le groupe "Visions franco-allemandes - Deutsch-Französischen Visionen" recherche des volontaires ! L'objectif ? Montrer très concrètement aux élèves les possibilités que l'amitié franco-allemande offre quelque soit l’âge des jeunes. Lorsque la plupart d'entre nous a vécu leur première expérience franco-allemande, nous ne savions pas ce qui se cachait derrière ce "franco-allemand" : des bénévoles engagé.e.s et créatif.ve.s, des programmes d'échanges ou de formation et d'études. Nous voulons changer cela - et c'est ainsi qu'est née l'idée du projet d'école. Une fois que la volonté de passer un certain temps en Allemagne est là et que vous commencez à la rechercher vous-même, vous êtes rapidement submergé par trop d'informations. C'est pourquoi nous souhaitons donner un meilleur aperçu par le biais de conférences interactives effectuées par des personnes désirant transmettre leur passion du franco-allemand, les Visionnaires, notamment sur les thèmes de l'échange, du service volontaire, de la formation professionnelle et des études. En outre, nous espérons montrer aux élèves pourquoi il est utile d'être attentif dans les cours d'allemand et d'apprendre le vocabulaire avec assiduité. Nous avons désormais deux présentations : une première pour les élèves les plus jeunes et leurs parents, et une deuxième pour les élèves plus âgés, les lycéens. Grâce à ces deux présentations, nous espérons pouvoir présenter aux élèves toutes les possibilités qui s’offrent à eux ! Cette présentation t’intéresse, tu veux devenir visionnaire et faire cette présentation dans des écoles : remplis ce formulaire et nous te contacterons ! Pour t’accompagner, tu disposeras d’une présentation powerpoint que tu pourras adapter, d’un guide explicatif et nous te proposons un atelier pour te préparer ! Tu pourras aussi être en contact avec les autres Visionnaires et échanger avec eux si tu le souhaites. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQOT1y6BiyCDWNT8U5Rjp6y6w74T4Rlq_kuf50-SQRBJAN0g/viewform

Die Gruppe "Französische Visionen - Deutsch-Französische Visionen" sucht Freiwillige! Das Ziel? Zeigen Sie den Schülern ganz konkret die Möglichkeiten, die die deutsch-französische Freundschaft bietet, unabhängig vom Alter junger Menschen. Als die meisten von uns ihre ersten deutsch-französischen Erfahrungen machten, wussten wir nicht, was hinter diesem „deutsch-französischen“ steckt: engagierte und kreative Freiwilligenarbeit, Austauschprogramme oder Ausbildung und Studium. Das wollen wir ändern – und so entstand die Idee zum Schulprojekt. Ist die Bereitschaft, einige Zeit in Deutschland zu verbringen, da und man beginnt selbst zu recherchieren, wird man schnell mit zu vielen Informationen überhäuft. Deshalb wollen wir durch interaktive Konferenzen von Menschen, die ihre Leidenschaft für Deutsch-Französisch vermitteln wollen, den Visionären, einen besseren Überblick geben, insbesondere zu den Themen Austausch, Freiwilligendienst, Berufsausbildung und Studium. Darüber hinaus hoffen wir, den Schülern zu zeigen, warum es hilfreich ist, im Deutschunterricht aufmerksam zu sein und fleißig Vokabeln zu lernen. Wir haben jetzt zwei Präsentationen: eine erste für jüngere Schüler und ihre Eltern und eine zweite für ältere Schüler, Gymnasiasten. Mit diesen beiden Präsentationen hoffen wir, den Studierenden alle Möglichkeiten präsentieren zu können, die ihnen zur Verfügung stehen! Diese Präsentation interessiert Sie, Sie möchten Visionär werden und diese Präsentation in Schulen durchführen: Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie kontaktieren! Zur Unterstützung erhalten Sie eine Powerpoint-Präsentation, die Sie anpassen können, eine erklärende Anleitung und wir bieten einen Workshop zur Vorbereitung an! Sie können auch mit anderen Visionären in Kontakt treten und mit ihnen interagieren, wenn Sie möchten. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQOT1y6BiyCDWNT8U5Rjp6y6w74T4Rlq_kuf50-SQRBJAN0g/viewform

Partneři