TRIDEM - konwersacje polsko-niemiecko-ukraińskie

Members
1
  • About the Project

Cześć! Nadciąga zima, długie ciemne wieczory. Maja nasza wielka entuzjastka nauki języków poprzez nieformalne metody, jak np. Tandem wyszła z inicjatywą zorganizowania cyklu spotkań Tridemowych w ramach projektu UW dla Ukrainy oraz przy współpracy z GFPS.
> Spotkania są kierowane dla osób, które zainteresowane są poszerzeniem znajomości chciażby jednego z trzech tutułowych języków (niemiecki, ukraiński, polski). Do ułatwienia komunikacji i organizacji obowiązkowa jest rejestracja:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqXd5...
📆Terminy spotkań: czwartki 30.11. / 07.12. / 14.12. / 21.12
📌Adres: Warszawa, ul. Dobra 55, sala 0.110
(UW, Wydział Lingwistyki Stosowanej)
📧Kontakt: maja.kiedrowska@gfps.pl
*

Hallo, der Winter kommt, lange dunkle Abende. Maja, unsere große Enthusiastin des Sprachenlernens durch informelle Methoden wie Tandem, hat die Initiative ergriffen, eine Reihe von Tridem-Treffen im Rahmen des Projekts UW für die Ukraine und in Zusammenarbeit mit GFPS zu organisieren
> Die Treffen richten sich an Personen, die ihre Kenntnisse in einer der drei Tutoriensprachen (Deutsch, Ukrainisch, Polnisch) vertiefen möchten. Um die Kommunikation und Organisation zu erleichtern, ist eine Anmeldung erforderlich:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqXd5...
📅Sitzungstermine: Donnerstags 30.11. / 07.12. / 14.12. / 21.12.
📌Adresse: Warschau, Dobra 55 Straße, Raum 0.110
(Universität Warschau, Fakultät für Angewandte Linguistik)
📧Kontakt: maja.kiedrowska@gfps.pl

Привіт, вже зима, а отже - довгі й темні вечори. Тому Майя — наш великий ентузіаст вивчення мов неформальними методами (таких як Tandem) — виступила з ініціативою організувати серію зустрічей Tridem. Вони відбуватимуться в рамках проєкту UW для України та у співпраці з організацією GFPS.
> Зустрічі спрямовані для людей, які зацікавлені в розширенні своїх знань з однієї з трьох мов (німецької, української, польської). Реєстрація є обов'язковою для полегшення комунікації:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqXd5...
📆Час проведення зустрічей: четвер 30.11. / 07.12. / 14.12. / 21.12.
📌Адреса: Варшава, вул. Добра 55. (Варшавський університет, факультет прикладної лінгвістики), 0.110
📧Контакт: maja.kiedrowska@gfps.pl

Topics: Education and Communication

Related Projects/Groups: Portal TRIYOU - Trilateral Youth Exchange

Portal Partner
Bookmark Bookmarked

Share:     

Created on: 12/11/2023
Last updated on: 12/11/2023

  • Contact

> maja.kiedrowska@gfps.pl
> Instagram> @gfps_org

Website: http://www.gfps.pl
Location: Warszawa

Project administrator:  Maja Kiedrowska

Here you can send a message to the admins.
If you want to send your message to the project chat, you have to turn directly to the project.