• from 18:00 until 23:59 o'clock (Europe/Berlin)

 • ❤Tento rok je výjimečný, neboť spolek Prostor pro rozvoj oslaví svůj první rok své existence.
  Přijměte naše pozvání na online setkání. Oslavte to s námi!

  PROGRAM:

  • Představení spolku a jeho aktivit
  • Přípitek
  • Krájení dortu
  • Skupinové focení

  👆Oslava zároveň oficiálně odstartuje druhý ročník digitálního projektu OnlineChallenge – Eco Edition 2021.

  Registrace do 5.3.2021 zde:
  https://forms.gle/PqB73hk6hoaJoFPR8

  Znalost němčiny není podmínkou, setkání je tlumočeno do češtiny.
  //
  ❤Dieses Jahr ist besonders, denn der tschechische Verein Prostor pro rozvoj (Raum für Entwicklung) feiert sein einjähriges Bestehen.
  Wir freuen uns Sie aus diesem Anlass zu unserem Online-Treffen einzuladen!

  PROGRAMM:

  • Vorstellen des Vereins und seinen Aktivitäten
  • Anstoßen
  • Torte
  • Gruppenfoto

  👆Die Feier ist zugleich eine offizielle Eröffnung des zweiten Jahrgangs des deutsch-tschechischen Digitalprojekts OnlineChallenge– Eco Edition 2021.

  Registration bis 5.3.2021 zde
  https://forms.gle/PqB73hk6hoaJoFPR8

  Tschechischkenntnisse sind keine Voraussetzung, das Treffen wird ins Deutsche gedolmetscht.


  Se srdečným pozdravem za spolek | Mit freundlichen Grüßen für den Verein
  Martina & Tina
  Prostory pro rozvoj, z.s.
  Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých | Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  Mob.: +420 776812239, +49 17656911888
  www.prostorprorozvoj.cz
  www.facebook.com/prostorprorozvoj.cz
  www.instagram.com/prostorprorozvoj.cz
  www.youtube.com/prostorprorozvoj.cz

Bookmark Bookmarked
  1. 0