Prostor pro rozvoj Spolek
  • About me

Prostor pro rozvoj, z.s.

Prostřednictvím konceptů spolku se snažíme o to, aby vzdělávací aktivity byly přístupné všem zájemcům, a to bez ohledu na jejich sociální a kulturní zázemí.

Mithilfe unserer Konzepte versuchen wir Bildungsaktivitäten Allen zugänglich zu machen, und zwar ohne Hinblick auf den sozialen und kulturellen Hintergrund.

My Website

https://prostorprorozvoj.cz/

Portal Partner My location

Bordovice

Topics I am interested in

Mobility, Energy, Environment, Education, Health, Nutrition and Consumption, Art and Culture, Climate Protection

Visibility

Everybody

Institution

Spolek Prostor pro rozvoj

  • Groups
  • Projects
  • Conferences