OnlineChallenge - Eco Edition

Project

Members
5
News posts
1
  • About the Project


Česko-německý digitální projekt
Druhý ročník úspěšného projektu OnlineChallenge, který vznikl na základě aktuální situace přísných nařízení v březnu 2020. Nabízí nejen digitální mezinárodní zážitek, ale uvědomění si sám sebe, svého chování vůči přírodě a stop, které v ní zanecháváme.
Projekt jsme stvořili s myšlenkou zapojit mladé lidi do šíření obohacujících vědomostí a poznatků o uvědomělém životního stylu.
//
Deutsch-tschechisches Digitalprojekt
Der zweite Jahrgang des erfolgreichen Projektes OnlineChallenge, das aufgrund der Situation der Restriktionen im März 2020 entstand. Bietet nicht nur digitales internationales Erlebnis, aber sich selbst, des eigenen Verhalten gegenüber der Natur und den Spuren, die wir hinterlassen bewusst zu werden. Unser Projekt ist für die Partizipation der jungen Leute angedacht mit dem Ziel bereicherndes Wissen und Erkenntnisse des bewussten Lebensstils zu verbreiten.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE:
https://www.onlinechallenge.cz/eco-edition-cz/
ANMELDUNG HIER:
https://www.onlinechallenge.cz/de/oeko-edition-de/

Topics: Energy, Environment, Education, Health, Nutrition and Consumption, Art and Culture, Climate Protection

Portal Partner
Bookmark Bookmarked

Share:     

Created on: 02/21/2021
Last updated on: 02/21/2021

  • Contact

Project administrator:  Prostor pro rozvoj Spolek

Here you can send a message to the admins.
If you want to send your message to the project chat, you have to turn directly to the project.

  • News