Dni Miast w Poznaniu: Kierunek - Zrozumienie 17.-20.03.2022

Members
2
News posts
2
  • About the Project

Projekt Dni Miast ''Kierunek - Zrozumienie'' ma na celu zwrócenie uwagi na temat równości w społeczeństwie. Poznanie miasta Poznań z perspektywy motywu przewodniego. Przeprowadzone zostaną warszataty, aby lepiej wrożyć się w temat. Oprócz tego zaproponowany zostanie program integracyjno-kulturalny, który zaktywizuje młodych dorosłych z trzech krajów Polski, Niemiec i Ukrainy. Upieczemy rogale świętomarcińskie oraz udamy się do poznańskich tropików, czyli palmiarni poznańskiej. Podczas projektu porozmawiamy o różnicach kulturowych, zwyczajach typowych dla naszych krajów oraz postaramy nauczyć się nieszablonowego myślenia, a to wszystko z wykorzystaniem edukacji nieformalnej – będzie dużo dyskusji, pracy w grupach i zero nudnej teorii.
Stałym elementem projektu Dni Miast GFPS jest powitanie osób, które w ramach naszego stowarzyszeniowego stypendium zaczynają swój semestr letni w Polsce. Stypendystom i stypendystkom zostaną oficjalnie wręczone stypendia, a oni przedstawią nam nad jakimi projektami naukowymi będą pracować w trakcie semestru.

Kiedy: 17-20.03.2022 (czwartek-niedziela)

Kto: Chętni z Polski, Niemiec i Ukrainy do 26. r.ż. r.ż.

Gdzie: Centrum Poznania

Języki projektu: 🇵🇱&🇩🇪

Tags: równość, zrozumienie, gfps, stipis
Topics: Art, Culture und Leisure Activities

Portal Partner

DPJW PNWM / Deutsch-Polnisches Jugendwerk Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ( website)

Das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) finanziert und initiiert deutsch-polnische Jugendbegegnungen und unterstützt sie inhaltlich. Damit fördert es das gegenseitige Kennenlernen, Verständnis und die Zusammenarbeit junger Menschen aus Deutschland und Polen. Es hilft seit 30 Jahren friedliche nachbarschaftliche Beziehungen aufzubauen. Für Organisatorinnen und Organisatoren von Jugendbegegnungen bietet das DPJW außerdem Fortbildungen, Konferenzen, Seminare und Publikationen, die ihnen helfen sollen, sich besser auf die Begegnung vorzubereiten. Das alles nun auch digital.


Share:     

Created on: 03/01/2023
Last updated on: 03/01/2023

  • Contact

Website: https://www.gfps.pl/
Location: Posen

Project administrator:  Charlotte Popiela , Maja Kiedrowska

Here you can send a message to the admins.
If you want to send your message to the project chat, you have to turn directly to the project.

  • News