Portal TRIYOU - Trilateral Youth Exchange

Members
188
News posts
66
  • About the Group

TRIYOU (Trilateral Youth Exchange) ermöglicht es Aktiven des Deutsch-Polnischen Jugendwerks und allen Interessierten sich zu vernetzen, gemeinsame Ideen zu finden und Projekte zu erarbeiten. Es bietet so einen Raum zur Gestaltung für trilaterale Jugendbegegnungen, sowie für die Öffentlichkeitsarbeit der Projekte.

TRIYOU (Trilateral Youth Exchange) umożliwia aktywnym wnioskodawcom Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz wszystkim zainteresowanym nawiązanie nowych kontaktów, znalezienie wspólnych pomysłów i wypracowanie projektów. Portal oferuje przestrzeń do tworzenia i promocji trójstronnych wymian młodzieży.

TRIYOU (Trilateral Youth Exchange – Тристоронній молодіжний обмін) дає можливість активним заявникам Польсько-Німецького Молодіжного Співробітництва та всім зацікавленим сторонам налагоджувати нові контакти, знаходити спільні ідеї та розробляти проекти. Портал пропонує простір для створення та промоції тристоронніх молодіжних обмінів.

Tags: internationalerjugendaustausch
Topics: Education and Communication

Related Projects/Groups: Forum DPJW, Forum Triyou 2023 Bredbeck, Forum Ukraine, LIKHTAR, TRIYOU Online Forum 9.3.2023

Portal Partner

Triyou - trilateral deutsch-polnisch-ukrainisch

TRIYOU (Trilateral Youth Exchange) ermöglicht es Aktiven des Deutsch-Polnischen Jugendwerks und allen Interessierten sich zu vernetzen, gemein-same Ideen zu finden und Projekte zu erarbeiten. Es bietet so einen Raum zur Gestaltung für trilaterale Jugendbegegnungen, sowie für die Öffentlichkeitsarbeit der Projekte


Share:     

Created on: 05/06/2022
Last updated on: 04/15/2024

  • Contact

Website: https://triyou.dpjw.org/
Location: Potsdam

Here you can send a message to the admins.
If you want to send your message to the group chat, you have to turn directly to the group.

  • News