Ein Jahr an der Grenze / Rok na hranici

Conference

Participants
6
Workshops
1
  • About the conference
until (all day) (Europe/Berlin)

Das Ziel des Programmes Ein Jahr an der Grenze ist es, die deutsch-tschechische Nachbarschaft vor Ort zu stärken und so zur Entfaltung einer lebendigen Grenzregion beizutragen.

Die deutsch-tschechische Grenzregion spielt für die gegenseitigen Beziehungen und somit ebenso für den Zukunftsfonds eine Schlüsselrolle, da sie den Menschen aus beiden Ländern die Möglichkeit bietet, auf kurzem Wege miteinander in Kontakt zu treten, sich direkt zu begegnen und voneinander zu lernen.

Cílem programu Česko-německého fondu budoucnosti Rok na hranici je posílit česko-německé sousedství přímo na místě a přispět tak k rozvoji živoucích příhraničních regionů.

Česko-německé příhraniční regiony mají pro vzájemné vztahy zásadní význam, protože lidem z obou zemí nabízejí možnost zblízka navazovat kontakty, přímo se setkávat a vzájemně se obohacovat.

Events:

Created on: 06/15/2022
Last updated on: 06/15/2022

  • Contact

Conference contact person:  Ulrike Fügl , Kathrin Freier-Maldoner , Lucie Tarabová

Here you can send a message to the admins.